Zx116

119 m2

Dokument ansvarlig Z500

For byggesøknader : 32 200 NOK

Arbeidstegninger: 46 100 NOK

Sammenlign priser    Bestill

Tema*

Navn*

Telefon nummer*

E-post adresse*

Mottakers adresse

Ytterligere informasjon


Nøkkelferdig hus fra: 2 410 000 NOK

Spør om tilbud

Tema*

Ønsker å bo i:

Har du tomt

Fornavn*

Etternavn*

Adresse*

Telefon*

E-post*

Spørsmål til Z500.no

Jeg ønsker å motta nyhetsbrev fra Z500.no
og samtykker herved til å motta elektronisk markedsføring
på e-post, samt til behandling, herunder lagring, av mine
personopplysninger til dette formålet.

Spesifikasjoner

Bruksareal (BRA) / nettoareal (NTA) 118.54 / 120.5 m²
Bebygd areal (BYA) 149 m²
Volum 361.54 m³
Mønehøyde 4.55 m
Takvinkel 3 °
Takareal 128.9 m²
   
Min. tomtestørrelse 23.46 x 23.46 m
   
Etasjer 1
Rom 4
   
Husstil Moderne stil
   
For byggesøknader 32 200 NOK
Arbeidstegninger 46 100 NOK
Nøkkelferdig hus fra Personlig tilbud

Beskrivelse

Forslag til materialer og konstruksjon

Vegg Porebetong eller leca
Tak asfalt taktekking
Himling armert betong

Plantegninger

projeksjon

Situasjonsplan

pakke

Fasader

fasade
fasade
fasade
fasade