Avklaring tomt

- Solforhold og utsikt
- Adkomst
- Plassering garasje
- Parkering
- Hage
- Reguleringsplan for området

Avklaring hustype

- En etasje, to etasjer, sokkel, loft?
- Tegninger
- Antall soverom?
- Størrelse stue og kjøkken
- Antall bad
- Byggestil, krav i reguleringsplan.

Dokumenter:
- Reguleringsplan

Tilbud hus

- Be om standard tilbud
- Avklar omfanget av leveransen
- Egeninnsats
- Vurder tilvalg, spesielle ønsker, kjøkken og bad
- Endelig tilbud
- Endelige tegninger

Dokumenter:
- Leveringsbeskrivelse
- Tegninger
- Romskjema

Finansiering

- Byggebudsjett lages
- Egenkapital
- Egeninnsats
- Møte med bank

Dokumenter:
- Budsjettskjema

Kontrakt

- Kontraktsmøte med signering
- Avklaring leveringstid
- Finansieringsbevis utarbeides

Dokumenter:
- Kontrakt
- Leveringsbeskrivelse
- Finansieringsbevis

Byggesøknad

- Hvem skal være formell søker?
- Avklare deltager og ansvarsområder

Dokumenter:
- Byggesøknad
- Ansvarsretter

Trekantmøte

- Møte med selger og prosjektleder for gjennomgang og planlegging av selve byggeprosessen.

Dokumenter:
- Referat

Byggeprosess

- Avklaring nødvendige forsikringer
- Oppfølging, leie av byggekontrollør?
- Mottak bygg, mottak varer
- Koordineringhandtverkere

Overlevering

- Huset er ferdig og gjennomgås
- Protokoll
- Du overtar huset
- Sluttoppgjør

Dokumenter:
- Protokoll
- Forsikring

Ferdigattest

- Kontrollerklæringer innhentes
- Søknad om ferdigattest oversendes kommunen

Dokumenter:
- Ferdigattest

Ettårsbefaring

- Ett år etter overlevering gjennomføres
- Befaring for kvalitetssikring av huset.

Reklamasjonsperiode

- Fra overlevering er det fem års reklamasjonsrett.
Alle standardproduktene kan tilpasses dine ønsker og behov. Finner du ingen som passer, kan vi hjelpe deg å tilpasse det slik du ønsker det.