Avklaring tomt

– Solforhold og utsikt
– Adkomst
– Plassering garasje
– Parkering
– Hage
– Reguleringsplan for området

Avklaring hustype

– En etasje, to etasjer, sokkel, loft?
– Tegninger
– Antall soverom?
– Størrelse stue og kjøkken
– Antall bad
– Byggestil, krav i reguleringsplan.

Dokumenter:
– Reguleringsplan

Tilbud hus

– Be om standard tilbud
– Avklar omfanget av leveransen
– Egeninnsats
– Vurder tilvalg, spesielle ønsker, kjøkken og bad
– Endelig tilbud
– Endelige tegninger

Dokumenter:
– Leveringsbeskrivelse
– Tegninger
– Romskjema

Finansiering

– Byggebudsjett lages
– Egenkapital
– Egeninnsats
– Møte med bank

Dokumenter:
– Budsjettskjema

Kontrakt

– Kontraktsmøte med signering
– Avklaring leveringstid
– Finansieringsbevis utarbeides

Dokumenter:
– Kontrakt
– Leveringsbeskrivelse
– Finansieringsbevis

Byggesøknad

– Hvem skal være formell søker?
– Avklare deltager og ansvarsområder

Dokumenter:
– Byggesøknad
– Ansvarsretter

Trekantmøte

– Møte med selger og prosjektleder for gjennomgang og planlegging av selve byggeprosessen.

Dokumenter:
– Referat

Byggeprosess

– Avklaring nødvendige forsikringer
– Oppfølging, leie av byggekontrollør?
– Mottak bygg, mottak varer
– Koordineringhandtverkere

Overlevering

– Huset er ferdig og gjennomgås
– Protokoll
– Du overtar huset
– Sluttoppgjør

Dokumenter:
– Protokoll
– Forsikring

Ferdigattest

– Kontrollerklæringer innhentes
– Søknad om ferdigattest oversendes kommunen

Dokumenter:
– Ferdigattest

Ettårsbefaring

– Ett år etter overlevering gjennomføres
– Befaring for kvalitetssikring av huset.

Reklamasjonsperiode

– Fra overlevering er det fem års reklamasjonsrett.
Alle standardproduktene kan tilpasses dine ønsker og behov. Finner du ingen som passer, kan vi hjelpe deg å tilpasse det slik du ønsker det.