Byggesøknader tegninger omfatter fasade-, snitt- og plantegninger som er utført i normal detaljeringsgrad og målestokk 1:100. Hovedmål påført på planer og snitt. Situasjonsplan og terrengsnitt kommer i tillegg til prisen.

Arbeidstegninger er tegninger som alle mål er påført og brukes som grunnlag for konstruksjonen på byggeplasser.