Z196

144 + 36 m2

Dokument ansvarlig Z500

For byggesøknader : 32 200 NOK

Arbeidstegninger: 46 100 NOK

Sammenlign priser    Kontakt meg angående denne boligen

Tema*

Navn*

Telefon nummer*

E-post adresse*

Mottakers adresse

Ytterligere informasjon


Nøkkelferdig bolig fra: 3 440 000 NOK

Kontakt meg angående denne boligen

Tema*

Ønsker å bo i:

Har du tomt

Fornavn*

Etternavn*

Adresse*

Telefon*

E-post*

Spørsmål til Z500.no

Jeg ønsker å motta nyhetsbrev fra Z500.no
og samtykker herved til å motta elektronisk markedsføring
på e-post, samt til behandling, herunder lagring, av mine
personopplysninger til dette formålet.

Spesifikasjoner

Bruksareal (BRA) / nettoareal (NTA) 144.35 / 171.75 m²
Bebygd areal (BYA) 215.54 m²
Volum 478.88 m³
Mønehøyde 6.3 m
Takvinkel 20 °
Takareal 286.22 m²
   
Min. tomtestørrelse 23.4 x 23.4 m
   
Etasjer 1
Rom 5
   
Boligtyper Tradisjonell
   
For byggesøknader 32 200 NOK
Arbeidstegninger 46 100 NOK
Nøkkelferdig bolig fra Kontakt meg angående denne boligen

Beskrivelse

Forslag til materialer og konstruksjon

Vegg Porebetong eller leca, keramisk murstein, silikat murstein
Tak keramisk takstein, ståltak
Himling takstoler

Plantegninger

projeksjon

Situasjonsplan

pakke

Fasader

fasade
fasade
fasade
fasade