Zb7

116 m2

Dokument ansvarlig Z500

For byggesøknader : 23 800 NOK

Arbeidstegninger: 34 100 NOK

Sammenlign priser    Kontakt meg angående denne boligen

Tema*

Navn*

Telefon nummer*

E-post adresse*

Mottakers adresse

Ytterligere informasjon


Nøkkelferdig bolig fra: 2 360 000 NOK

Kontakt meg angående denne boligen

Tema*

Ønsker å bo i:

Har du tomt

Fornavn*

Etternavn*

Adresse*

Telefon*

E-post*

Spørsmål til Z500.no

Jeg ønsker å motta nyhetsbrev fra Z500.no
og samtykker herved til å motta elektronisk markedsføring
på e-post, samt til behandling, herunder lagring, av mine
personopplysninger til dette formålet.

Spesifikasjoner

Bruksareal (BRA) / nettoareal (NTA) 116.28 / 118.01 m²
Bebygd areal (BYA) 89.06 m²
Volum 353.47 m³
Mønehøyde 8.63 m
Takvinkel 33 °
Takareal 107.38 m²
   
Min. tomtestørrelse 12.99 x 12.99 m
   
Etasjer 2
Rom 4
   
Boligtyper Moderne
   
For byggesøknader 23 800 NOK
Arbeidstegninger 34 100 NOK
Nøkkelferdig bolig fra Kontakt meg angående denne boligen

Beskrivelse

Forslag til materialer og konstruksjon

Vegg Porebetong eller leca
Tak ståltak, stålplate
Himling bjelke og betong dekke

Plantegninger

projeksjon
projeksjon

Situasjonsplan

pakke

Fasader

fasade
fasade
fasade
fasade