Zx33

176 + 26 m2

Dokument ansvarlig Z500

For byggesøknader : 36 400 NOK

Arbeidstegninger: 52 100 NOK

Sammenlign priser    Kontakt meg angående denne boligen

Tema*

Navn*

Telefon nummer*

E-post adresse*

Mottakers adresse

Ytterligere informasjon


Nøkkelferdig bolig fra: 4 040 000 NOK

Kontakt meg angående denne boligen

Tema*

Ønsker å bo i:

Har du tomt

Fornavn*

Etternavn*

Adresse*

Telefon*

E-post*

Spørsmål til Z500.no

Jeg ønsker å motta nyhetsbrev fra Z500.no
og samtykker herved til å motta elektronisk markedsføring
på e-post, samt til behandling, herunder lagring, av mine
personopplysninger til dette formålet.

Spesifikasjoner

Bruksareal (BRA) / nettoareal (NTA) 176.24 / 201.97 m²
Bebygd areal (BYA) 143.1 m²
Volum 515 m³
Mønehøyde 8.96 m
Takvinkel 22 °
Takareal 169.86 m²
   
Min. tomtestørrelse 20.05 x 20.05 m
   
Etasjer 3
Rom 5
   
Boligtyper Moderne
   
For byggesøknader 36 400 NOK
Arbeidstegninger 52 100 NOK
Nøkkelferdig bolig fra Kontakt meg angående denne boligen

Beskrivelse

Forslag til materialer og konstruksjon

Vegg Porebetong eller leca, keramisk murstein, silikat murstein
Tak keramisk takstein, ståltak
Himling bjelke og betong dekke, takstoler

Plantegninger

projeksjon
projeksjon

Situasjonsplan

pakke

Fasader

fasade
fasade
fasade
fasade