Z275

200 + 22 m2

Dokument ansvarlig Z500

For byggesøknader : 37 500 NOK

Arbeidstegninger: 53 600 NOK

Sammenlign priser    Kontakt meg angående denne boligen

Tema*

Navn*

Telefon nummer*

E-post adresse*

Mottakers adresse

Ytterligere informasjon


Nøkkelferdig bolig fra: 5 220 000 NOK

Kontakt meg angående denne boligen

Tema*

Ønsker å bo i:

Har du tomt

Fornavn*

Etternavn*

Adresse*

Telefon*

E-post*

Spørsmål til Z500.no

Jeg ønsker å motta nyhetsbrev fra Z500.no
og samtykker herved til å motta elektronisk markedsføring
på e-post, samt til behandling, herunder lagring, av mine
personopplysninger til dette formålet.

Spesifikasjoner

Bruksareal (BRA) / nettoareal (NTA) 200.14 / 260.84 m²
Bebygd areal (BYA) 162.51 m²
Volum 628.67 m³
Mønehøyde 7.86 m
Takvinkel 34 °
Takareal 243.58 m²
   
Min. tomtestørrelse 21.64 x 21.64 m
   
Etasjer 2
Rom 6
   
Boligtyper Tradisjonell
   
For byggesøknader 37 500 NOK
Arbeidstegninger 53 600 NOK
Nøkkelferdig bolig fra Kontakt meg angående denne boligen

Beskrivelse

Forslag til materialer og konstruksjon

Vegg Porebetong eller leca, keramisk murstein, silikat murstein
Tak keramisk takstein, ståltak
Himling bjelke og betong dekke

Plantegninger

projeksjon
projeksjon

Situasjonsplan

pakke

Fasader

fasade
fasade
fasade
fasade